ה- usb הסתיר atmega8 - WAVGAT USBASP USBISP AVR Programmer USB ISP USB ASP ATMEGA8 ATMEGA128 Support Win7 64

ה- usb הסתיר atmega8
 - WAVGAT USBASP USBISP AVR Programmer USB ISP USB ASP ATMEGA8 ATMEGA128 Support Win7 64

Aliexpress קנה הלאה >>>