צליל הרמקול - 1pcs ISD1820 Voice Recording Recorder Module With Mic Sound Audio Loudspeaker

צליל הרמקול
 - 1pcs ISD1820 Voice Recording Recorder Module With Mic Sound Audio Loudspeaker

Aliexpress קנה הלאה >>>